Pedagog/Psycholog

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NA CZAS NAUKI ZDALNEJ

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA LEKCJACH

 1. Wychowawca informuje rodziców telefonicznie o nieobecności ucznia na lekcjach. Robi z tego zdarzenia  wpis do dziennika Librus.
 2. Jeżeli rozmowa nie przynosi efektu wychowawca informuje odpowiedniego pedagoga/psychologa opiekującego się klasą.
 3. Psycholog/pedagog podejmuje próby nawiązania kontaktu z rodzicem i uczniem a następnie monitoruje sytuację we współpracy z wychowawcą.
 4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem pedagog/psycholog kieruje pismo do rodzica z prośbą o wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia.
 5. Jeżeli żadne z powyższych działań nie przynosi efektu o sprawie zostaje poinformowany Dyrektor szkoły. 
   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Sekulska 10
  08-110 Siedlce,
 • +48 25 794 34 31;
  +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć