Pedagog/Psycholog

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NA CZAS NAUKI ZDALNEJ

 

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że sposób wsparcia uczniów podczas nauki zdalnej zostanie ustalony indywidualnie z rodzicem.

 

OPIEKA PSYCHOLOGA/PEDAGOGA W KLASACH

KLASA

PEDAGOG

PSYCHOLOG

1A

Marta PAWLAK-MALON

Beata DUMAŁA

1B

Marta PAWLAK-MALON

Dorota RADMAN

1C

Marta PAWLAK-MALON

Justyna GOŁAWSKA

1D

Damian WIERZBICKI

Beata DUMAŁA

 

 

 

2A

Damian WIERZBICKI

Justyna GOŁAWSKA

2B

Damian WIERZBICKI

Justyna GOŁAWSKA

2C

Iwona ŁUKASZEWSKA

Beata DUMAŁA

2D

Iwona ŁUKASZEWSKA

Justyna GOŁAWSKA

 

 

 

3A

Iwona ŁUKASZEWSKA

Beata DUMAŁA

3B

Iwona ŁUKASZEWSKA

Dorota RADMAN

3C

Iwona ŁUKASZEWSKA

Beata DUMAŁA

 

 

 

4A

Marta PAWLAK-MALON

Dorota RADMAN

4B

Marta PAWLAK-MALON

Justyna GOŁAWSKA

4C

Marta PAWLAK-MALON

Dorota RADMAN

4D

Iwona ŁUKASZEWSKA

Beata DUMAŁA

 

 

 

5A

Iwona ŁUKASZEWSKA

Dorota RADMAN

 

 

 

6A

Damian WIERZBICKI

Dorota RADMAN

6B

Damian WIERZBICKI

Justyna GOŁAWSKA

6C

Iwona ŁUKASZEWSKA

Beata DUMAŁA

6D

Damian WIERZBICKI

Beata DUMAŁA

 

 

 

7A

Damian WIERZBICKI

Dorota RADMAN

7B

Damian WIERZBICKI

Justyna GOŁAWSKA

7C

Iwona ŁUKASZEWSKA

Beata DUMAŁA

 

 

 

8A

Damian WIERZBICKI

Dorota RADMAN

8B

Marta PAWLAK-MALON

Dorota RADMAN

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA LEKCJACH

 1. Wychowawca informuje rodziców telefonicznie o nieobecności ucznia na lekcjach. Robi z tego zdarzenia  wpis do dziennika Librus.
 2. Jeżeli rozmowa nie przynosi efektu wychowawca informuje odpowiedniego pedagoga/psychologa opiekującego się klasą.
 3. Psycholog/pedagog podejmuje próby nawiązania kontaktu z rodzicem i uczniem a następnie monitoruje sytuację we współpracy z wychowawcą.
 4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem pedagog/psycholog kieruje pismo do rodzica z prośbą o wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia.
 5. Jeżeli żadne z powyższych działań nie przynosi efektu o sprawie zostaje poinformowany Dyrektor szkoły. 
   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Sekulska 10
  08-110 Siedlce,
 • +48 25 794 34 31;
  +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć