RODO i Monitoring

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Sekulska 10 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 0257943430, pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres siedziby lub pocztą elektroniczną e-mail sekretariat@sp3.siedlce.pl  
 3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pan Marek Madziar, e-mail: inspektor.rodo@sp3.siedlce.pl, tel. 0257943430.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności z przepisów prawa oświatowego.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców / prawnych opiekunów uczniów. 
 8. Osoby których dane są przetwarzane mają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wobec danych których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone przepisami prawa.


 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Sekulska 10
  08-110 Siedlce,
 • +48 25 794 34 31;
  +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć