Mamy sztandar!!

W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru tej placówce oświatowej. Dnia 18 maja 2023 r. w Kościele Ducha Świętego podczas uroczystej Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru. W piątek 19 maja 2023 r. na Skwerze im. Tadeusza Kościuszki przy pomniku patrona przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar Prezydentowi Miasta Siedlce, panu Andrzejowi Sitnikowi, który wręczył go Dyrektorowi Szkoły, panu Dariuszowi Kupińskiemu. Uczniowie odebrali sztandar z rąk Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie złożyli przysięgę wierności ideałom wyznawanym przez patrona. Kontynuacją obchodów była uroczysta gala, która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Dyrektor, Dariusz Kupiński podziękował wszystkim fundatorom sztandaru z Panem Prezydentem Miasta Siedlce, Andrzejem Sitnikiem na czele, który wraz z panem Adamem Skupem, Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, panem Henrykiem Niedziółką, Przewodniczącym Rady Miasta, panem Arturem Mydlakiem, Dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów wbili ostatnie symboliczne gwoździe. 
Uroczystość uświetniły występy teatralne i wokalne, recytacje oraz pokazy taneczne w wykonaniu uczniów. Gala spotkała się z uznaniem odbiorców, wykonawcy otrzymali gromkie brawa. Uroczystość przygotowały p.Dorota Gajewska, p.Barbara Biarda, p.Agnieszka Majewska, p.Elżbieta Chachaj oraz p.Anna Kruk i p.Monika Kowal. Autorem  zdjęć jest p.Jarosław Grudziński.

Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii zdjęć z tych uroczystości:

 

Siedlce, dnia 23.01.2023 r.

 

Drodzy Rodzice,  Uczniowie, Nauczyciele i Sponsorzy.

 

Szkoła jest miejscem niezwykle ważnym dla każdego młodego człowieka. Tu dziecko uczy się czytać, pisać, zdobywa wiedzę i pierwsze doświadczenia. Tu także uczy się umiłowania ojczyzny, kultury, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Społeczność szkolna na przestrzeni lat wspólnie wypracowuje własną tradycję będącą elementem tradycji lokalnej i narodowej.

Bardzo ważną rolę w kształtowaniu tejże tradycji pełni sztandar – symbol wyższych wartości, takich jak: ojczyzna, wolność, wiara, honor, sprawiedliwość, godność. Niepodważalne jest też jego znaczenie dla procesu kształtowania właściwych postaw obywatelskich uczniów. To na sztandar uczniowie składają przysięgę, wstępując w szeregi społeczności szkolnej i z nim uczestniczą w uroczystościach szkolnych i państwowych.

Priorytetem jest, aby również nasza szkoła posiadała sztandar. Szczególnie cenne jest, by  w jego ufundowanie włączyła się cała społeczność szkolna, wsparta przez mieszkańców Siedlec. Jest to rzecz  kosztowna, więc Dyrektor szkoły oraz szkolna Rada Rodziców wystąpili z inicjatywą, której celem jest zaangażowanie nas wszystkich w pozyskiwanie funduszy na zakup sztandaru szkoły oraz reprezentacyjnej gabloty, w której będzie on umieszczony.

Wręczenie sztandaru zwieńczy okres tworzenia i kształtowania się Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, rozpoczęty w 2017 roku uchwałą Rady Miasta Siedlce, powołującą szkołę do istnienia w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

Był to okres pionierski, pełen wielkich wyzwań, trudnej, żmudnej pracy, wielu małych i wielkich sukcesów uczniów oraz mądrych i pełnych poświęcenia nauczycieli – wychowawców.

Dzięki zaangażowaniu i owocnej pracy całej społeczności szkolnej, dyrekcji, uczniów, grona pedagogicznego, przy wsparciu rodziców, władz samorządowych i oświatowych stworzyliśmy szkołę przyjazną uczniom, dającą wszystkim możliwość właściwego i wszechstronnego rozwoju.

Wzorem dla naszych uczniów i nauczycieli jest patron szkoły, Tadeusz Kościuszko, którego postać będzie uwieczniona na naszym sztandarze. To absolwent Szkoły Rycerskiej, człowiek światły, postępowy, wybitny inżynier, który swoimi walecznymi czynami i postawą zasłużył na wdzięczną pamięć.

          Poświęcenie sztandaru odbędzie się w dniu 18 maja 2023 roku, a uroczystość wręczenia sztandaru społeczności szkolnej przez Radę Rodziców i Sponsorów planujemy 19 maja 2023 r.

Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Dyrekcja i Nauczyciele szkoły zwracają się  do Państwa z prośbą o wsparcie. Każdy, nawet najmniejszy datek, przybliży nas do wyznaczonego celu.

          Już dzisiaj dziękujemy wszystkim, którzy swą pracą, zaangażowaniem i wsparciem finansowym zechcą przyczynić się realizacji tego ważnego dla nas  przedsięwzięcia.

Wszystkie wpłaty muszą być dokumentowane i dokonywane  na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.

Konto do wpłat: Bank Spółdzielczy o/Siedlce - nr 03 9194 0007 0000 1850 2000 0010
Tytuł wpłaty: „Sztandar” lub w sekretariacie szkoły na KP.

 

Komitet Fundacyjny

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
    ul. Sekulska 10
    08-110 Siedlce,
  • +48 25 794 34 31;
    +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć