106 Wielopoziomowa Podlaska Drużyna Harcerska
Błękitna Szóstka  

Harcerstwo to przygoda, która łączy ze sobą treści patriotyczne, naukę   i zabawę, a wszyscy doskonale wiedzą, że harcerska metoda wychowania jest doskonałą metodą na wychowanie dzieci i młodzieży. Harcerze spotykają się na rajdach, biwakach, zwiadach i zlotach, uczą się samodzielności, doskonalą się przy tym w terenoznawstwie, pierwszej pomocy, zdobywają wiedzę przydatną w życiu codziennym. Błękitna Szóstka troszczy się też o innych, włączając w lokalne, ogólnopolskie akcje charytatywne i ekologiczne. Do drużyny należą uczniowie klas czwartych, piątych i starszych.


Zbiórki drużyny odbywają się w SP nr 3 w poniedziałki w godz. 15.40 - 17.40 ze względu na brak harcówki 
w sali nr 8, stołówce szkolnej lub w terenie.


Do wspólnego harcowania zapraszamy czwartoklasistów i piątoklasistów uczęszczających do naszej szkoły.
Funkcję drużynowej pełni dh pwd. Anna Miłobędzka, dodatkowym opiekunem jest druh Jacek Miłobędzki.

Kilka słów o drużynie: 106 Wielopoziomowa Podlaska Drużyna Harcerska Błękitna Szóstka jest kontynuacją 106 Podlaskiej Drużyny Harcerzy Starszych reaktywowanej w 2009 r. na podwalinach historycznej 6 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki powołanej 7 września 1921 r. rozkazem Komendy Miejscowej Hufca w Siedlcach. 
Przez „Błękitną Szóstkę” przewinęło się wielu harcerzy - gimnazjalistów z PG 3. W kronikach drużyny oraz na stronie internetowej szkoły widnieją ich imiona i nazwiska, fotografie z rajdów, biwaków, zwiadów, służby ojczyźnie, wycieczek, projektów, musztry, biegów patrolowych, zbiórek, akcji charytatywnych, szkoleń… i innych aktywności.

Z harcerskim pozdrowieniem - CZUWAJ!
 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
    ul. Sekulska 10
    08-110 Siedlce,
  • +48 25 794 34 31;
    +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć