Wpłaty za obiady -  miesiąc CZERWIEC 2024r

  • uczniowie 13 dni x 5 zł = 65
  • nauczyciele 13 dni x 10 zł = 130 zł

Wpłaty ZA MIESIĄC CZERWIEC  należy dokonać  DO 05.06.2024r.

 (do środy) 

 

Wpłaty dokonujemy wyłącznie przelewem na konto bankowe:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres odbiorcy:  ul. Sekulska 10, 08-110 Siedlce

Numer konta:   53 1050 1953 1000 0023 5335 3853 ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc CZERWIEC 2024r

Uwaga:
Szanowni Państwo i Szanowni rodzice

Można pomniejszyć kwotę wpłaty o niewykorzystane dni w MAJU (oczywiście jeśli były zgłoszone u intendenta). Proszę opisać to w tytule przelewu wraz z innymi informacjami.

JEŻELI PRZEWIDUJECIE PAŃSTWO NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W CZERWCU, TO RÓWNIEŻ MOŻECIE TO PAŃSTWO ODLICZYĆ PRZY WPŁACIE

 

 

W przypadku nieobecności odwołanie obiadów jest możliwe wyłącznie do godziny 9.00 danego dnia. Oczywiście można odwołać posiłek na kilka dni naprzód (nigdy wstecz) wykonując jeden telefon, ponieważ dziecko choruje, wyjeżdża lub zdarzają się sytuacje losowe niezależne od nas (nie ma konieczności dzwonienia codziennie). Zgłaszanie po godzinie 9.00 będzie skutkować brakiem odpisu, a jest to związane ze sprawami organizacyjnymi.

Telefon do intendenta: 25 794 3440

Email: intendent@sp3.siedlce.pl